Rok 2018

Uchwała Nr SO-0950/39/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 lipca 2018 r.

Uchwała Nr SO-0950/39/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

Pobierz dokument - format pdf

Lista wiadomości