Rok 2018

Uchwała nr SO 0953/14/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2018 r

Uchwała nr SO 0953/14/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i GMiny Pleszew za pierwsze półrocze 2018 roku.

Pobierz dokument  - format pdf

Lista wiadomości