Rok 2020

Uchwała Nr SO 0954/48/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr SO 0954/48/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Lista wiadomości