Rok 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I kwartał 2020

RB27 S - format pdf

RB28 S- format pdf

RB - N - format pdf

RB - NDS - format pdf

RB Z - format pdf

RB28 S - korekta - format pdf

RB - NDS - korekta - format pdf

RB - NDS - korekta 2 - format pdf

Lista wiadomości