Rok 2020

Uchwała Nr SO-0955/18/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 r.

Uchwała Nr SO-0955/18/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 r.

Lista wiadomości