Rok 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za II kwartał 2020

RB27 S - format pdf

RB28 S- format pdf

RB - NDS - format pdf

RB - N - format pdf 

RB Z - format pdf

 

Lista wiadomości