Rok 2020

Uchwała Nr SO-0953/28/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 września2020 r.

Uchwała Nr SO-0953/28/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 września2020 r.

Lista wiadomości