Rok 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za III kwartał 2020

RB27 S - format pdf 
RB28 S- format pdf 
RB - NDS - format pdf 
RB - N - format pdf 
RB Z - format pdf

Lista wiadomości