Rok 2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 - Urząd Miasta i Gminy Pleszew

Bilans jednostki budżetowej - format pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf

Informacja dodatkowa - format pdf

Korekta bilansu za 2020 r. z dnia 24.05.2021- format pdf

Załącznik do informacji dodatkowej za 2020 r. - format pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ?Informacja dodatkowa  - format pdf

Załącznik do Informacji dodatkowej korekta - format pdf

Lista wiadomości