Rok 2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 - Jednostki Budżetowe

Bilans jednostki budżetowej - format pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf


Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf

Informacja dodatkowa - format pdf

Załącznik do informacji dodatkowej - format pdf

Lista wiadomości