Rok 2021

Uchwała Nr SO 2/0951/86/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr SO 2/0951/86/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pleszew

Lista wiadomości