Rok 2021

Uchwała Nr SO 2/0951/87/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr SO 2/0951/87/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew

Lista wiadomości