Rok 2021

Uchwała Nr SO - 2/0953/1/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Uchwała Nr SO - 2/0953/1/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2021 roku.

Lista wiadomości