Rok 2021

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2021 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w III kwartale 2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Lista wiadomości