Rok 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za III kwartał 2021

RB27 S - format pdf

RB28 S- format pdf

RB - N - format pdf

RB - NDS - format pdf

RB Z - format pdf

RB27 S korekta - format pdf

Lista wiadomości