Rok 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za IV kwartał 2021

RB27 S - format pdf 
RB28 S- format pdf
RB - N - format pdf 
RB - NDS - format pdf   
RB Z - format pdf

RB - N - korkta  format pdf
RB27 S - korekta format pdf
RB28 S-  korekta format pdf

Lista wiadomości