Rok 2021

Sprawozdanie za 2021 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew

Sprawozdanie za 2021 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Lista wiadomości