Rok 2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 - Urząd Miasta i Gminy Pleszew

Bilans jednostki budżetowej - format pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf

Informacja dodatkowa - format pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa  - format pdf

Lista wiadomości