Rok 2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 - Jednostki Budżetowe

Bilans jednostki budżetowej - format pdf
Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf
Informacja dodatkowa - format pdf
Załącznik do informacji dodatkowej - format pdf

Lista wiadomości