Rok 2021

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Pleszew na dzień 31.12.2021 r

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Pleszew sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Lista wiadomości