Rok 2022

Zarządzenie nr 164/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r.

Zarządzenie nr 164/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2021 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf

Lista wiadomości