Rok 2022

Uchwała Nr SO - 2/0951/672/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr SO - 2/0951/672/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew

Lista wiadomości