Rok 2022

Uchwała Nr SO - 2/0957/184/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2021

Uchwała Nr SO - 2/0957/184/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew

Lista wiadomości