Rok 2022

Uchwała SO - 2/0951/377/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2022

Uchwała SO - 2/0951/377/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.

Lista wiadomości