Rok 2022

Uchwała Nr SO - 2/0951/378/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2022

Uchwała Nr SO - 2/0951/378/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pleszew

Lista wiadomości