Rok 2022

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I kwartał 2022

RB27 S - format pdf 
RB28 S- format pdf 
RB - N - format pdf 
RB - NDS - format pdf
RB Z - format pdf
RB-N Korekta  - format pdf

Lista wiadomości