Rok 2022

Uchwała Nr SO - 2/0953/195/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 września 2022

Uchwała Nr SO - 2/0953/195/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2022 roku

Lista wiadomości