Rok 2022

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2022

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami)  sporządzona za III kwartał 2022 r r.

Lista wiadomości