Rok 2022

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok

Lista wiadomości