Rok 2022

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2022 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) sporządzona za IV kwartał 2022 r.

Lista wiadomości