Rok 2022

Sprawozdanie finansowe za 2022 - UMiG Pleszew

Bilans jednostki budżetowej - format pdf
Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf
Informacja dodatkowa - format pdf

Lista wiadomości