Rok 2022

Sprawozdanie finansowe za 2022 - Jednostki Budżetowe

Bilans jednostki budżetowej - format pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf

Informacja dodatkowa - format pdf

Załącznik do informacji dodatkowej - format pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r. ? korekta 1 z dn. 08.05.2023 r.

Lista wiadomości