Rok 2022

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Pleszew na dzień 31.12.2022 r.

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Pleszew sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Lista wiadomości