Nieczystości ciekłe - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pobierz dokument - format pdf

Dodatkowe informacje dla przedsiębiorców:

Uchwała nr LXXI/620/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Pobierz dokument - format pdf