Nieczystości ciekłe - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Pobierz dokument - format pdf

 

Dodatkowe informacje dla przedsiębiorców:

UCHWAŁA NR XX/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

UCHWAŁA NR XXXVI/408/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Pobierz dokument - format pdf