Deklaracje o wysokości opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy

pobierz dokument - format pdf

pobierz dokument - format docx

  • nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

pobierz dokument - format pdf

pobierz dokument - format docx

  • załączniki do deklaracji

pobierz dokument - format pdf

pobierz dokument - format doc

pobierz oświadczenie- format pdf

pobierz oświadczenie - format docx

*formularz należy pobrać na dysk, następnie należy wypełnić komputerowo, podpisać ważnym certyfikatem kwalifikowanym i przesłać na adres email: sekretariat@pleszew.pl lub za pomocą platformy ePuap.