Odpady pochodzące z gospodarstw rolnych

I .Punkty odbioru odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

 

1. Jopek Recykling Dawid Jopek 

Adres: Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca

Kontakt: nr tel.: +48 667 429 619,  +48 724 569 561

Adres e-mail: jopek-recykling@wp.pl

 

2. SO-MASZ  

Adres: ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask

Kontakt: nr tel.: +48 605 684 846, +43 675 15 35

 Adres e-mail: somasz.pl@gmail.com

 

II.System zbiórki opakowań PSOR - http://systempsor.pl