Informacje o mieniu

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2016 r.

1. Budynek ? 602.021,32
2. Inne środki trwałe ? 185.660,05 
3. Wyposażenie ? 273.030,20 
4. Zbiory biblioteki ? 1.044.973,03
5. Wartości niematerialne i prawne ? 180.646,76

 

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2015 r.

  1. Budynek ? 602.021,32
  2. Inne środki trwałe ? 80.718,05
  3. Wyposażenie ? 275.867,23
  4. Zbiory biblioteki ? 1.018.738,64
  5. Wartości niematerialne i prawne ? 180.646,76

 

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2007 r.

1. Budynek - 544.343,81
2. Inne środki trwałe - 98.521,11
3. Wyposażenie - 205.199,42
4. Zbiory biblioteki - 747.308,62
5. Wartości niematerialne i prawne - 85.973,34
 

Majątek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2006 r.

1. Budynek - 544.343,81
2. Inne środki trwałe - 98.751,11
3. Wyposażenie - 173.912,93
4. Zbiory biblioteki - 680.993,45
5. Wartości niematerialne i prawne - 65.600,95