Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Zgodnie z Art. 13 pkt.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, z siedzibą w Pleszewie przy ul. Kolejowej 1, zwana dalej ?Administratorem?; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Lena Edyta Lachowicz; iod.bibliotekapleszew@wp.pl, telefon: 667379790

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu pracowników Biblioteki w związku z działaniami związanymi z zaspakajaniem potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury i informacji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom do celów komercyjnych,

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna zgoda wynikająca z dobrowolnego wysłania informacji na skrzynki mailowe, newsletter oraz fax znajdujące się na stronie https://www.biblioteka.pleszew.pl,

5. Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie,

6. Posiada Pani/Pan prawo do: ? żądania od Biblioteki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ? wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do udzielenia odpowiedzi, oraz do kontaktowania się w związku z działalnością publiczną Biblioteki.