Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr O.221.1.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Informacja z dnia 30.01.2024 o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf


Zapytanie ofertowe nr O.221.1.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. "Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w 2024 r.".

Pobierz dokument - format pdf

Zapytanie ofertowe nr O.221.1.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Informacja z dnia 30.01.2023 o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf


Zapytanie ofertowe nr O.221.1.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. "Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w 2023 r.".

Pobierz dokument - format pdf

Zapytanie ofertowe nr O.221.1.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Informacja z dnia 31.01.2022 o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf


 

Zapytanie ofertowe nr O.221.1.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. "Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w 2022 r.".

Pobierz dokument - format pdf

Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 30 tys. EURO

Informacja z dnia 23.01.2020 o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie zaprasza do składania ofert w zakresie sukcesywnej dostawy książek do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz zapytanie ofertowe - format pdf

Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Przetarg nieograniczony Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa wyposażenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.06.2018 r. - format pdf

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

 SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Opowiedzi na pytania dn. 22.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.06.2018 r.

Zaktualiozwany formularz cenowy - załacznik nr 6a do SIWZ - format zip

UWAGA! Zmianie uległ termin składania ofert na 29.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert dn. 29.06.2018 r.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dn. 20.07.2018 r.

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (bez VAT w PLN)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
(w ujęciu kwartalnym)

1.

Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

431 707,00

I kwartał

 

 

Pobierz oryginał dokumentu - format pdf

Przetarg nieograniczony Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Ogłoszenie z dn. 10.07.2009 r. o wyniku przetargu pobierz format pdf

Ogłoszenie z dn. 30.06.2009 r. o przetargu nieograniczonym 98/D/2009 na  ?Digitalizację archiwaliów Pleszewa? - pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf

dodatki nr 1-7 do SIWZ - format pdf

dodatki nr 1-7 do SIWZ - format MS Word

dodatek nr 8 do SIWZ - ogólne warunki umowy - format pdf