Informacje podstawowe

Podstawa prawna działalności Domu Kultury:

? Ustawa z 25-10-1991r. DZ.U. z 2012 poz.406 o organizowaniu działalności kulturalnej

? Statut nadany przez Radę Miasta i Gminy w Pleszewie - Uchwała Nr XXI/246/2012

? Zmiany do Uchwały Nr XXI/246/2012 ? Uchwała Nr XXVIII/346/2013  

Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

DOM KULTURY

Adres: 63-300 Pleszew, ul. Kolejowa 3
Telefon: 627206757

e-mail: sekretariat@dkpleszew.pl
www: www.dkpleszew.pl

Dyrektor: mgr Przemysław Marciniak
Główny Księgowy:
Helena Matyniak

Struktura organizacyjna:

1. Dział Środowiskowo - Artystyczny 

2. Dział Administracyjno - Gospodarczy

3. Dział Ksiegowo - Finansowy

Cele:
? propagowanie i upowszechnianie kultury we współdziałaniu z organizacjami i stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi
? upowszechnianie muzyki, plastyki i filmu i sztuki oraz innych form działalności kulturalnej
? tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowania wiedza i sztuką
? kształtowanie i rozwój zespołów oraz indywidualnych form uczestnictwa w kulturze
? organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych,spektakli, wystaw koncertów i innych

Dom Kultury jest czynny:
Poniedziałek  0700  - 2100
Wtorek   0700  - 2100
Środa  0700  - 2100
Czwartek   700  - 2100
Piątek   700  - 2100

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

imię i nazwisko: Przemysław Marciniak
funkcja: Dyrektor
nr telefonu: 62 720 67 57
adres email: sekretariat@dkpleszew.pl

Dyrektor Domu Kultury kieruje całokształtem działalności placówki. Funkcje i kompetencje dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Domu Kultury.  

imię i nazwisko: Helena Matyniak
funkcja: Główna księgowa
nr telefonu: 62 720 67 57
adres email: sekretariat@dkpleszew.pl

Główna księgowa nadzoruje i kieruje pracą działu księgowo finansowego i odpowiada za działania związane z rachunkowością, prawidłową gospodarką finansową, księgowością i sprawozdawczością finansową.

imię i nazwisko: Dorota Olenderek
funkcja: Specjalista ds.Administracyjno - Pracowniczych
nr telefonu: 62 720 67 57
adres email: sekretariat@dkpleszew.pl

Sprawuje nadzór nad prawidłową organizacją pracy Domu Kultury i innych przedsięwzięć w obrębie zadań związanych z działem administracyjno-gospodarczym.

imię i nazwisko: Zbigniew Niedziela
funkcja: Specjalista ds. Działalności Kulturalno - Środowiskowej
nr telefonu: 62 720 67 57
adres email: sekretariat@dkpleszew.pl

Sprawuje nadzór nad organizacją i koordynacją zadań i przedsięwzięć działu środowiskowo-artystycznego.      

KINO HEL
Adres: 63-300 Pleszew,
ul. Poznańska 36
Telefon: (62) 74-21-744 (czynny w godzinach działalności kina)
e-mail:kinohel@wp.pl
www: www.kinohel.pl

Kino Hel jest czynne: od piątku do wtorku każdego tygodnia - godziny seansów 1700 i  1900.
Bilety na wszystkie seanse aktualnie granego repertuaru,można nabywać w kasie kina już od piątku i w kolejnych dniach na godzinę przed pierwszym seansem.

WIEJSKI DOM KULTURY w BRZEZIU
Adres: 63-300 Pleszew,
ul. Stawiszyńska 1, Brzezie