Podstawy prawne działania

 

 Podstawy prawne działania

- Statut Domu Kultury w Pleszew -format pdf

- Regulamin Organizacyjny Domu Kultury - format pdf

- Schemat Organizacyjny - format pdf

- Regulamin Organizacyjny Kina Hel - format pdf

- Regulamin Sali Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu - format pdf