Zamówienia publiczne

PRZETARG UNIEWAŻNIONY - Przetarg nieograniczony Muzeum Regionalnego MR17/08/09

Informacja z dnia 16-09-2009 - o wyborze najkorzystniejszej oferty:  pobierz informację  - format pdf

Informacja z dnia 02-09-2009 - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz teskt wyjasnień - format pdf 

 

Ogłoszenie z dnia 17-08-2009 o przetargu nieograniczonym MR17/08/09 na "Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie" - pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1-6 do SIWZ - format pdf

Dodatki nr 1-6 do SIWZ - format Ms Word

Przedmiar robót dodatek nr 7 do SIWZ - format zip

Projekt budowlany dodatek nr 8 do SIWZ - format zip

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dodatek nr 9 do SIWZ - format pdf 

Wzór umowy dodatek nr 10 do SIWZ - format pdf

UWAGA ! Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna zostały skompresowane do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym oraz rozpakować.

Lista wiadomości
ogłoszenie z dnia 17-08-2009 na "Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie"
ogłoszenie z dnia 29-09-2009 na "Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie"