Informacje o mieniu

 

Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie wg wartości brutto

na dzień 31.12.2007r.:

- budynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704.938 zł.

- nieruchomość (bez budynku) . . . . . 47.200 zł.

- wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.710 zł.