Informacje podstawowe

Informacja o podmiocie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie funkcjonujący w zespole obiektów CentrumSamopomocowego jest gminną jednostką samopomocową przeznaczoną do dziennego pobytu i świadczącą usługi terapeutyczne osobom powyżej osiemnastego roku życia:

  •   wykazującym zaburzenia psychotyczne,
  •   chorym psychicznie, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego,
  •   niepełnosprawnym intelektualnie,
  •   wykazującym inne zaburzenia, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych.

 

Dom przeznaczony jest dla 35 osób (kobiet i mężczyzn). Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przewidziany jest na okres 12-tu miesięcy z możliwością przedłużenia kontraktu.

 

Pełna nazwa Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie

Ulica

K.Wielkiego 7

Kod pocztowy

63-300 Pleszew

Miejscowość

Pleszew

Nr telefonu

(0-62) 74-28-360

Nr faxu

(0-62) 74-28-360

Adres strony www

 

Adres e-mail

sds.pleszew@wp.pl

 

 

 

Godziny funkcjonowania.

Poniedziałek 7°° - 15°°

Wtorek 7°°- 15°°

Środa 7°° - 15°°

Czwartek 7°° - 15°°

Piątek 7°° - 15°°

 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

Imię i nazwisko

Maja Wrzeszczyńska

funkcja

Dyrektor

Nr telefonu

(0-62) 74-28-361

Adres e-mail

sds.pleszew@wp.pl

 

Dyrektor kieruje całokształtem działalności jednostki. Funkcje i kompetencje Dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Imię i nazwisko

Iwona Marcisz

funkcja

Zastępca Dyrektora

Nr telefonu

(0-62) 74-28-360

Adres e-mail

sds.pleszew@wp.pl

 

Zastępca Dyrektora ma bezpośredni nadzór nad działalnością merytoryczną jednostki oraz kieruje całokształtem działalności jednostki w przypadku nieobecności Dyrektora. Funkcje i kompetencje Zastępcy Dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Imię i nazwisko

Katarzyna Frąszczak

funkcja

Główna Księgowa

Nr telefonu

(0-62) 74-28-360

Adres e-mail

sds.pleszew@wp.pl

 

Główna Księgowa ma bezpośredni nadzór nad polityką finansową jednostki. Funkcje i kompetencje Głównej Księgowej określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.