Informacje podstawowe

Informacja o podmiocie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie zwany dalej ŚDS-em jest gminną jednostką samopomocową, prowadzoną  przez Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc", przeznaczoną do dziennego pobytu i świadczącą usługi terapeutyczne osobom powyżej osiemnastego roku życia.
ŚDS jest placówką przeznaczoną dla osób:

  • przewlekle psychicznie chorych;
  • upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne;
  • wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dom przeznaczony jest dla 40 osób (kobiet i mężczyzn). Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przewidziany jest na okres 12 -tu miesięcy z możliwością przedłużenia kontraktu.
Z usług Domu korzystać mogą mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew, skierowani w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie
Ul. Kazimierza Wielkiego 7
63-300 Pleszew

tel./fax.  (0-62) 74-28-360
 
e-mail: sds.pleszew@wp.pl

Godziny funkcjonowania.

Poniedziałek  7°° - 15°°
Wtorek  7°°- 15°°
Środa 7°° - 15°°
Czwartek 7°° - 15°°
Piątek 7°° - 15°°

 
 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

Maja Wrzeszczyńska Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
nr.telefonu (0-62) 74-28-361
e-mail sds.pleszew@wp.pl
  Dyrektor kieruje całokształtem działalności jednostki. Funkcje i kompetencje Dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.
   
Maja Wrzeszczyńska Zastępca Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy
 nr.telefonu (0-62) 74-28-360
 e-mail sds.pleszew@wp.pl
  Zastępca Dyrektora ma bezpośredni nadzór nad działalnością merytoryczną jednostki oraz kieruje całokształtem działalności jednostki w przypadku nieobecności Dyrektora. Funkcje i kompetencje Zastępcy Dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.
   
 Katarzyna Frąszczak Główna Księgowa
 nr.telefonu (0-62) 74-28-360
 e-mail sds.pleszew@wp.pl
  Główna Księgowa ma bezpośredni nadzór nad polityką finansową jednostki. Funkcje i kompetencje Głównej Księgowej określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.