Sołectwa

Wykaz sołtysów wraz z opiekunami

Baranówek
Sołtys: Hanna Rybak
Adres Sołtysa: Baranówek 11/D
Telefon kontaktowy: + 48 723 054 016
Opiekun: Przemysław Broniarczyk

Borucin
Sołtys: Piotr Szczepański
Adres Sołtysa: Borucin 11
Telefon kontaktowy: + 48 726 817 908
Opiekun: Katarzyna Kaniewska

Bronów
Sołtys: Karolina Adaszak
Adres Sołtysa: Bronów 7
Telefon kontaktowy: + 48 509 234 372
Opiekun: Małgorzata Graś

Brzezie
Sołtys: Jacek Grabarek
Adres Sołtysa: Brzezie, ul. Stawiszyńska 23
Telefon kontaktowy: + 48 606 524 260
Opiekun: Krzysztof Matuszczak

Bógwidze
Sołtys: Maciej Borkowski
Adres Sołtysa: Bógwidze 4 A
Telefon kontaktowy: + 48 500 104 514
Opiekun : Justyna Penkala

Dobra Nadzieja
Sołtys: Renata Żarnowska - Nowaczyk
Adres Sołtysa: Dobra Nadzieja 58a
Telefon kontaktowy: + 48 664 476 407
Opiekun: Klaudia Kuźniacka

Grodzisko
Sołtys: Anna Juszczak
Adres Sołtysa: Grodzisko 20
Telefon kontaktowy: + 48 725 483 990
Opiekun: Klaudia Witek

Janków
Sołtys: Dariusz Kamieniarczyk
Adres Sołtysa: Janków 20
Telefon kontaktowy: + 48 504 202 691
Opiekun:Renata Praczyk

Korzkwy
Sołtys: Anita Szczepaniak
Adres Sołtysa: Korzkwy 5B
Telefon kontaktowy: + 48 664 976 794
Opiekun: Adrianna Politowicz

Kowalew
Sołtys: Andrzej Wojtaszek
Adres Sołtysa: Kowalew, ul. Kowalewiec 6
Telefon kontaktowy: + 48 695 884 883
Opiekun: Monika Migalska

Kuczków
Sołtys: Tobiasz Reimann
Adres Sołtysa: Kuczków, ul.Osiedlowa 8/1
Telefon kontaktowy: + 48 608 695 012
Opiekun: Marta Dajczak

Lenartowice
Sołtys: Edyta Filipiak
Adres Sołtysa: Lenartowice 4
Telefon kontaktowy: + 48 691 918 672
Opiekun: Magda Nawrocka

Lubomierz
Sołtys: Jacek Lis
Adres Sołtysa: Lubomierz 20
Telefon kontaktowy: + 48 539 336 561
Opiekun: Ewelina Jankowska

Ludwina
Sołtys: Lidia Gwarda
Adres Sołtysa: Ludwina 37A
Telefon kontaktowy: + 48 517 682 993
Opiekun: Marta Borkowska

Marszew
Sołtys: Katarzyna Trawińska
Adres Sołtysa: Marszew, ul. Cedrowa 23
Telefon kontaktowy: + 48 665 121 971
Opiekun: Paulina Walendowska

Nowa Wieś
Sołtys: Bernard Rybak
Adres Sołtysa: Nowa Wieś 38a
Telefon kontaktowy: + 48 604 576 501
Opiekun:Sebastian Siuda

Pacanowice
Sołtys: Agnieszka Stefaniak
Adres Sołtysa: Pardelak 11a
Telefon kntaktowy: + 48 697 504 792
Opiekun: Michał Grobelny

Piekarzew
Sołtys: Grażyna Jezierska
Adres Sołtysa: Piekarzew 40a
Telefon kontaktowy: + 48 784 659 738
Opiekun: Paulina Tecław

Prokopów
Sołtys: Adam Włodarczyk
Adres Sołtysa: Prokopów 29
Telefon kontaktowy: + 48 602 512 795
Opiekun: Anna Duczmal

Rokutów
Sołtys: Grzegorz Szwedek
Adres Sołtysa: Rokutów 24
Telefon kontaktowy: + 48 604 333 120
Opiekun: Izabela Augustyniak

Sowina
Sołtys: Roman Bartoszyk
Adres Sołtysa: Sowina Błotna 11a
Telefon kontaktowy: + 48 602 704 435
Opiekun: Monika Zielińska

Sowina Błotna
Sołtys: Romana Adamek
Adres Sołtysa: Sowina Błotna 38
Telefon kontaktowy: + 48 604 509 713
Opiekun: Patryk Żuchowski

Suchorzew
Sołtys: Dariusz Dryjański
Adres Sołtysa: Suchorzew, ul. Kowalewska 9
Telefon kontaktowy: + 48 603 079 514
Opiekun: Paula Becker

Taczanów Pierwszy
Sołtys: Zdzisław Michalski
Adres Sołtysa: Taczanów Pierwszy 20
Telefon kontaktowy: + 48 512 144 294
Opiekun: Sylwia Stefaniak

Taczanów Drugi
Sołtys: Kinga Melka
Adres Sołtysa: Taczanów Drugi 2A/4
Telefon kontaktowy: + 48 511 101 604
Opiekun: Jan Fabisz

Zawady
Sołtys: Małgorzata Musiał-Kaczor
Adres Sołtysa: Zawady 6
Telefon kontaktowy: + 48 607 793 218
Opiekun: Anna Durowicz

Zawidowice
Sołtys: Agnieszka Walczak-Szczepaniak
Adres Sołtysa: Zawidowice 7
Telefon kontaktowy: + 48 503 460 633
Opiekun: Wojciech Ruciński

Zielona Łąka
Sołtys: Sebastian Siuda
Adres Sołtysa: Zielona Łąka, ul. Ostrowska 33
Telefon kontaktowy: + 48 694 246 661
Opiekun: Monika Żymełka

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczących Planu Odnowy Miejscowości

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczących Planu Odnowy Miejscowości - format pdf

Działalność jednostek pomocniczych gminy-sołectw i osiedli

Dokument opracowany w formacie pdf