Jesteś tutaj:   

Azbest

Program usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Pleszew

 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU W 2020 ROKU

Starosta Pleszewski informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Wnioski należy składać do właściwego terytorialnie burmistrza lub wójta gminy w terminie od 22 stycznia do 30 września 2020 roku.

Usługa obejmuje odbiór, pakowanie, transport i utylizację wyrobów azbestowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Program usuwania azbestu realizuje Powiat Pleszewski we współpracy z gminami Pleszew, Dobrzyca, Chocz, Czermin, Gizałki i Gołuchów.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z dofinansowania gmin oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Program będzie realizowany do 16 października 2020 roku.

Link do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie: https://www.powiatpleszewski.pl/urz%C4%85d/usuwanie-azbestu-w-powiecie

 

Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego - format pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format xls

Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie - format pdf

Regulamin realizacji zadania p.n. "Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego" - format pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest - format pdf

 

Program usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

 

 

 

Informacja dla użytkowników azbestu

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest są zobowiązani do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury. Inwentaryzacja powinna być przedkładana przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew i weryfikowana corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Formularz INWENTARYZACJI i poprzedzającej go OCENY stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, a także informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska, Plac kościelny 1 pok. 02, I piętro lub na stronie internetowej http://www.bip.pleszew.pl/ w zakładce AZBEST.

Pobierz formularze (dokumenty w formacie pdf):

Ankieta informacyjna w sprawie wyrobów zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Ankieta informacyjna w sprawie wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone