Informacja dla użytkowników azbestu

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest są zobowiązani do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury. Inwentaryzacja powinna być przedkładana przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew i weryfikowana corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Formularz INWENTARYZACJI i poprzedzającej go OCENY stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, a także informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska, Plac kościelny 1 pok. 02, I piętro lub na stronie internetowej http://www.bip.pleszew.pl/ w zakładce AZBEST.

Pobierz formularze (dokumenty w formacie pdf):

Ankieta informacyjna w sprawie wyrobów zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Ankieta informacyjna w sprawie wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone