Ogłoszenia, decyzje 2019

Obwieszczenie z dnia 08-01-2008

Obwieszczenie z dnia 08-01-2008 o sprawie wniesieniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom - format pdf

GK 7610-DŚ/6h/07 Decyzja z dnia 18.12.2007r.

GK 7610-DŚ/6h/07 Decyzja z dnia 18.12.2007r. o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06-11-2007

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06-11-2007 SR.IV-11.66190-164/07 o wydaniu postanowienia uzgadniajacego warunki realizacji przedsiewzięcia polegajaćego na budowie hali produkcyjno magazynowej na cel demontażu pojazdó wycofanych z eksploatacji oraz przetwarzania użytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego przy ul. Piaski 39B w Pleszewie.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie z dnia 31-10-2007

Obwieszczenie z dnia 31-10-2007 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pomieszczeń biurowych, klatki schodowej, zadaszenia rampy oraz hal magazynowych do cięcia i klejenia pianki tapicerskiej w m.Suchorzew, gm.Pleszew.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

GK 7610-DŚ/29h/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach

GK 7610-DŚ/29h/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy i rozbudowy budynku dospodarczo-magazynowego na zakłąd blacharstwa i lakiernictwa samochodowego w m.Kowalew

Pobierz teskt obwiszczenia - format pdf

GK 7610-DŚ/5c/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach

GK 7610-DŚ/5c/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach dotycząca budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA "47157 Brzezie" w m.Brzezie na dz.nr 110

Pobierz tekst decyzji - format pdf

GK 7610-DŚ/4c/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach

GK 7610-DŚ/4c/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach dotycząca budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA "47159 Kowalew" w m.Kowalew przy ul.Kościelnej 12, na dz.nr 98/2

Pobierz tekst decyzji - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19-02-2008

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19-02-2008 wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno–magazynowej. - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20-02-2008

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20-02-2008 o wyłożeniu do publicznego wglądu wnioseku wraz z raportem o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach. - format pdf

GK 7610-DŚ/6i/0708 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25-02-2008r.

GK 7610-DŚ/6i/0708 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25-02-2008r.  dotyczące  budowy stacji bazowej telefoni cyfrowej w miejscowsci Nowa Wieś obręb 0016 - format pdf

GK 7610-DŚ/2c/0708 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25-02-2008r.

GK 7610-DŚ/2c/0708 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25-02-2008r. dotyczące rozbudowy istniejącej sieci telefonii komórkowej przy ul. Komunalnych w Pleszewie - format pdf

GK 7610-DŚ/6j/0708 informacja z dnia 23-04-2008r.

GK 7610-DŚ/6j/0708 informacja z dnia 23-04-2008r. dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji bazowej telefoni cyfrowej ERA47160 Zielona Łąka - format pdf

GK 7610?DŚ/30h/08 Obwieszczenie z dnia 05.11.2008 r.

GK 7610–DŚ/30h/08, Obwieszczenie z dnia 05.11.2008 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zakładu ślusarsko–kotlarskiego na zakład samochodowy miejscowości Piekarzew

Obwieszczenie z dnia 23-01-2009

Obwieszczenie z dnia 23-01-2009 dotyczące raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie stacji bezynowej

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie z dnia 29-01-2009

Obwieszczenie z dnia 29-01-2009 dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajęcego na budowie 2 kurników w miejscowości Grodzisko.

Pobierz obwieszcznie - format pdf

GK 7627/3E/09 z dnia 18.06.2009r.

GK 7627/3E/09 z dnia 18.06.2009r. zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

pobierz - format pdf

Zawiadomienie GK 7627/40/09 z dnia 18-06-2009

Zawiadomienie GK 7627/40/09 z dnia 18-06-2009 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali magazynowej celem składowania butli gazowych po regeneracji na działce nr 150/1 w m. Dobra Nadzieja.

 

Pobierz - format pdf

Zawiadomienie GK 7627/46/09 z dnia 07-08-2009r.

Zawiadomienie GK 7627/46/09 z dnia 07-08-2009r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw.

Pobierz tekt ogłoszenia - format pdf

Informacja z dnia 13-01-2010r.

Informacja z dnia 13-01-2010r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi krajowej nr 12 odcinek Pleszew-Brzezie.

Pobierz informacje - format pdf

Obwieszczenie GK7610?DŚ/26h/08

Obwieszczenie GK7610–DŚ/26h/08 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali montażowo – magazynowej przy zakładzie kotlarskim

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie GK 7635/112/09

Obwieszczeni GK 7635/112/09 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na wycinkę drzew i krzewów zgodnie z załączonym planem wyrębu dla inwestycji polegającej na  przebudowie drogi krajowej nr 12 w miejsowości Pleszew od km 238+980.74 do km 242+500.

 Pobierz dokument - format pdf  

Obwieszczenie z dnia 08-09-2009

Obwieszczenie z dnia 08-09-2009 dotyczące wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. fabryczna 5, 63-300 Pleszew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów komunlanych w m. Dobra Nadzieja, gm. Pleszew

 Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 14-09-2009

Informacja z dnia 14-09-2009 dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 4340P Lenartowice – Tursko na odcinku Rokutów – Bogusławice.

Pobierz informację - format pdf

Głoszenie GK 7627/6/09 (23.09.09-7.10.2009)

Głoszenie GK 7627/6/09 (23.09.09-7.10.2009) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników w miejscowości Grodzisko

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Zawiadomienie GK 7627/65c/09 z dnia 25-11-2009r.

Zawiadomienie GK 7627/65c/09 z dnia 25-11-2009r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 12 odcinek Pleszew-Brzezie.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Ogłoszenie GK 7627/63/09 z dnia 03-12-2009

Ogłoszenie GK 7627/63/09 z dnia 03-12-2009 o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową istniejącego budynku na warsztat kotlarski w m. Pacanowice.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie GK 7627/67/09 z dnia 07-12-2009

Ogłoszenie GK 7627/67/09 z dnia 07-12-2009 o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie warsztatu samochodowego z częścią socjalną w Pleszewie.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie GK 7627/68/09 z dnia 08-12-2009

Ogłoszenie GK 7627/68/09 z dnia 08-12-2009 o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu usługowo – stolarskiego w miejscowości Taczanów Drugi.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie GK 7627/1/10 z dnia 06-01-2010r.

Ogłoszenie GK 7627/1/10 z dnia 06-01-2010r. o wszczęciu postęowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wrożeniu innowacyjnej technologi produkcji pustaka przez firmę STROPEX.

Pobierz pełną treść informacji - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.14.2011.MCh z dnia 23-08-2011r.

Zawiadomienie  GK.6220.14.2011.MCh z dnia 23-08-2011r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ul. Łąkowej w Kowalewie.

Pobierz - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.21.2011 z dnia 09-09-2011r.

Zawiadomienie GK 6220.21.2011 z dnia 09-09-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stopnia wodnego z MEW „Rokutnica"

Pobierz zawiwadmienie- format pdf

Zawiadomienie GK z dnia 05-10-2011r.

Zawiadomienie GK z dnia 05-10-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego i wiaty gospodarczej na zakład ślusarski

Pobierz zawiwadmienie- format pdf

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW - GK.6220.18-4.2011

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew - GK.6220.18-4.2011 PRZED WYDANIEM DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew – Zielona Łąka  gm. Pleszew 

 

Pobierz  tekst zawiadomienia - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.21.5.2011 z dnia 21.10.2011r

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew GK.6220.21.5.2011 z dnia 21.10.2011r o wydanym w dniu 21.10.2011r., znak GK.6220.21.5.2011 postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia wodnego z MEW „Rokutnica” w km 39+300 rz. Prosny, na terenie działek nr 194, 196, 197, 195, 193  (obręb geodezyjny 0020 Rokutów) gm. Pleszew oraz dz. nr 778/9, 778/10, obręb geodezyjny 0001 Brudzewek) gm. Chocz, do czasu  przedłożenia przez FABUD sp. z o.o., ul. Gen. Bora Komorowskiego 98, 80-377 Gdańsk reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Panią Katarzynę Laskowską raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.21.4.2011 z dnia 21.10.2011r

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  o wydanym w dniu 21.10.2011r., znak GK.6220.21.4.2011 postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stopnia wodnego z MEW „Rokutnica” w km 39+300 rz. Prosny, na terenie działek nr 194, 196, 197, 195, 193  (obręb geodezyjny 0020 Rokutów) gm. Pleszew oraz dz. nr 778/9, 778/10, obręb geodezyjny 0001 Brudzewek) gm. Chocz,

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.24.3.2011 z dnia 27.10.2011r

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wydanej w dniu 27.10.2011r., znak GK.6220.24.3.2011 decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uznać je za bezprzedmiotowe, dla inwestycji polegającej przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego i wiaty gospodarczej na zakład ślusarski o profilu produkcyjnym: ogrodzenia, bramy stalowe i obróbki blacharskie na dz. nr 2668/7 w m. Pleszew.

 Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza z dnia 14-11-2011r.

Obwieszczenie Burmistrza z dnia 14-11-2011r. o wydanej w dniu 14.11.2011r. decyzji GK.6220.18-5.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew – Zielona Łąka, gm. Pleszew

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie o wydanym w dniu 24.11.2011r. postanowieniu

Obwieszczenie o wydanym w dniu 24.11.2011r. postanowieniu znak GK.6220.11-6.2011.as o podjęciu zawieszone postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biogazowni  o mocy elektrycznej 600 kW na terenie działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka).

pobierz - formt pdf

Zawiadomienie GK.6220. 25.2011 z dnia 06-12-2011r.

Zawiadomienie GK.6220. 25.2011 z dnia 06-12-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania byłej piekarni na malarnię proszkową z przebudową i rozbudową.

Pobierz -format pdf

 

Wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

TEMAT: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji biogazowni o mocy elektrycznej 600kW na terenie działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka) w miejscowości Zielona Łąka, gmina Pleszew”

Pobierz tekst wezwania - format pdf

 

Obwieszczenie z dnia 2012-02-01

Obwieszczenie z dnia 2012-02-01 o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie biogazwni w miejscowości Zielona Łąka

Pobierz pełen tekst obwieszczenia - format pdf

Protokół z rozprawy z dnia 09-01-2012.

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 09.01.2012r. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Pleszewie przy ul. Bogusza, zarządzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew obwieszczeniem z dnia 12.12.2011r. oraz z dnia 21.12.2011r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji biogazowni o mocy elektrycznej 600kW na terenie działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka) w miejscowości Zielona Łąka, gmina Pleszew”

Pobierz pełny tekst protokołu - format pdf 

Pełnomocnitwo - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.2.2012 z dnia 02-02-2012

Zawiadomienie GK 6220.2.2012 z dnia 02-02-2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw i stacji LPG wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubomierz  gm. Pleszew.

Pobierz tekst zawiadomnienia - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.3.2012 z dnia 02-02-2012

Zawiadomienie GK 6220.3.2012 z dnia 02-02-2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Punkt zbierania odpadów (złomu) w m. Suchorzew

Pobierz tekst zawiadomnienia - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.5.2012

Zawiadomienie GK.6220.5.2012  o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji tankowania pojazdów, z podziemnymi zbiornikami na benzyny i ON o łącznej pojemności ok. 60 m3, z podziemnym zbiornikiem LPG na ok. 10 m3, na działce ewidencyjnej  nr 804/16, obręb 0001 Pleszew

Pobierz teks zawiadomienia - format pdf

 

Zawiadomienie GK.6220.7.2012 z dnia 15-03-2012r.

Zawiadomienie GK.6220.7.2012 o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji  polegającej na  „rozbudowie poprzez dobudowę wiatrołapu do istniejącej hali produkcyjnej” na dz. nr 2452/6, arkusz mapy 39, obręb Pleszew.

Pobierz teks zawiadomienia - format pdf

 

Zawiadomienie GK.6220.8.2012 z dnia 15-03-2012r.

GK.6220.8.2012 o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji  polegającej na  „rozbudowie  i przebudowie budynku biurowo-socjalnego”  na dz. nr 2452/6, arkusz mapy 39, obręb Pleszew.

Pobierz tekst - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.8.2012 z dnia 15-03-2012r.

GK.6220.8.2012 o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji  polegającej na  „rozbudowie  i przebudowie budynku biurowo-socjalnego”  na dz. nr 2452/6, arkusz mapy 39, obręb Pleszew.

Pobierz tekst - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.11-23.2012.as z dnia 22-03-2012 r.

Obwieszczenie GK.6220.11-23.2012.as  z dnia 22-03-2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa instalacji biogazowni  o mocy 600 kW na terenie działki 145 obręb 0029 Zielona Łąka"

pobierz obwieszczenie - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.6.4.2012 z dnia 16-04-2012r.

Zawiadomienie GK.6220.6.4.2012 z dnia 16-04-2012r. dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Marszew - Prokopów

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.11-24.2012.as z dnia 07-05-2012 r.

Obwieszczenie GK.6220.11-24.2012.as  z dnia 07-05-2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa instalacji biogazowni  o mocy 600 kW na terenie działki 145 obręb 0029 Zielona Łąka"

pobierz obwieszczenie - format pdf

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11-05-2012r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11-05-2012r. o wydanym w dniu 11-05-2012r. znak WOO-I.4242.404.2011.AA2 postanowieniu w sprawie zmiany o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego a budowie biogazowni o mocy 600 kW a dz. o nr 145, obręb Zielona Łąka, gm. Pleszew.
 

GK.6220.14.3.2012 - Postanowienie z dnia 21-05-2012r.

GK.6220.14.3.2012  - Postanowienie z dnia 21-05-2012r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w miejscowości Kowalew ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej.

Pobierz - format pdf

GK.6220.14.4.2012 - Zawiadomienie z dnia 21-05-2012r.

GK.6220.14.4.2012  - Zawiadomienie z dnia 21-05-2012r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w miejscowości Kowalew ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej.

 

Pobierz - format pdf

GK.6220.8.3.2012 - postanowienie z dnia 23-05-2012 r.

GK.6220.8.3.2012  - Postanowienie z dnia 23-05-2012 r w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku biurowo-socjalnego stosownie do wszczętego postępowania na wniosek firmy FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz - format pdf

GK.6220.8.5.2012 - zawiadomienie z dnia 23-05-2012 r.

GK.6220.8.5.2012  - zawiadomienie z dnia 23-05-2012 r w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku biurowo-socjalnego stosownie do wszczętego postępowania na wniosek firmy FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.11-25.2012.as z dnia 04-06-2012

Obwieszczenie GK.6220.11-25.2012.as  z dnia 04-06-2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa instalacji biogazowni  o mocy 600 kW na terenie działki 145 obręb 0029 Zielona Łąka"

pobierz obwieszczenie - format pdf

Zawiadomienie GK 622.7.4.2012 z dnia 12-06-2012r.

Zawiadomienie GK 622.7.4.2012 z dnia 12-06-2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej na terenie FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Obwieszczenie z dnia 12-06-2012

Obwieszczenie z dnia 12-06-2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej na terenie FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.20.2012 z dnia 05-06-2012

Zawiadomienie GK 6220.20.2012 z dnia 05-06-2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 2 MW w miejscowości Piekarzew

Pobierz tresc zawiadomienia - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.8.6.2012 z dnia 11-06-2012

Zawiadomienie GK 6220.8.6.2012 z dnia 11-06-2012

Pobierz tresc zawiadomienia - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.8.7.2012 z dnia 11-06-2012

Zawiadomienie GK 6220.8.7.2012 z dnia 11-06-2012

Pobierz tresc zawiadomienia - format pdf

Decyzja GK 6220.14.5.2012 z dnia 11-06-2012

Decyzja GK 6220.14.5.2012 z dnia 11-06-2012

Pobierz tresc decyzji - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.16.5.2012 z dnia 11-06-2012

Zawiadomienie GK 6220.16.5.2012 z dnia 11-06-2012

Pobierz tresc zawiadomienia - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.22.2012 z dnia 13-06-2012

Zawiadomienie GK 6220.22.2012 z dnia 13-06-2012

Pobierz tresc zawiadomienia - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.11-27.2012as z dnia 28-06-2012r.

Obwieszczenie GK.6220.11-27.2012as z dnia 28-06-2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa instalacji biogazowni  o mocy 600 kW na terenie działki 145 obręb 0029 Zielona Łąka"

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.7-6.2012mk za dnia 27-06-2012r.

Zawiadomienie GK.6220.7-6.2012mk za dnia 27-06-2012r.

pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Postanowienie GK 6220.21.3.2012mk z dnia 05-07-2012r.

Zawiadomienie GK 6220.21.3.2012mk w sprawie przeprowadzenia, na wniosek firmy ANDREA oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW.

Pobierz - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.21.4.2012mk z dnia 05-07-2012r.

Zawiadomienie GK 6220.21.4.2012mk z dnia 05-07-2012r.w sprawie przeprowadzenia, na wniosek firmy ANDREA, oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW.

Pobierz - format pdf

Decyzja GK 6220.21.5.2012 za dnia 19-07-2012

Decyzja GK 6220.21.5.2012 za dnia 19-07-2012 w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW.

Pobierz - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.21.6.2012 z dnia 19-07-2012r.

Zawiadomienie GK 6220.21.6.2012 z dnia 19-07-2012r. o wydaniu decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW.

Pobierz - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.32.2.2012 z dnia 25-07-2012r.

Zawiadomienie GK 6220.32.2.2012 z dnia 25-07-2012r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie z dnia 2012-07-27

Obwieszczenie z dnia 2012-07-27 w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji biogazowni  o mocy elektrycznej 600 kW na terenie działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka) w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew”.

pobierz tekst obwieszczenia  - format pdf

Decyzja GK 6220.22.4.2012 z dnia 16.08.2012

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół Elektrowni Wiatrowych Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.25.5.2012 z dnia 21-08-2012r.

Zawiadomienie GK.6220.25.5.2012 z dnia 21-08-2012r. o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Rozbudowie hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną" zlokalizowanej w m. Korzkwy, Szosa Jarocińska, gm. Pleszew z wniosku firmy "HOME TEXTIL" postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.22.7.2012 z dnia 17-09-2012r.

Zawiadomienie GK.6220.22.7.2012 z dnia 17-09-2012 w związku z wnioskiem inwestora DOMREL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zespół Elektrowni Wiatrowych Pleszew" o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.35.4.2012 z dnia 25.09.2012 r.

Zawiadomienie GK.6220.35.4.2012 z dnia 25.09.2012 r. o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "rozbudowie poprzez dobudowę wiaty magazynowej do istniejącej wiaty magazynowej" na dz. nr 2452/6, arkusz mapy 39, obręb Pleszew stosownie do wszczętego, z wniosku firmy FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.35.6.2012 z dnia 10-10-2012 r

Zawiadomienie GK.6220.35.6.2012 z dnia 10-10-2012 r. o wydaniu decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "rozbudowie poprzez dobudowę wiaty magazynowej do istniejącej wiaty magazynowej" na terenie firmy FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.32.6.2012.MK z dnia 16-10-2012 r

Zawiadomienie GK.6220.32.6.2012.MK z dnia 16-10-2012 r  o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na "budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW w obrębie miejscowości Korzkwy".

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.49.2.2012 z dnia 12-11-2012 r

Zawiadomienie GK.6220.49.2.2012 z dnia 12-11-2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.49.4.2012.MCh z dnia 10-12-2012 r

Zawiadomienie GK.6220.49.4.2012.MCh z dnia 10-12-2012 r o wydaniu postanowienia GK.6220.49.3.2012.MCh, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie”

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Decyzja GK.6220.42.7.2012 z dnia 08-11-2012 r.

Decyzja GK.6220.42.7.2012 z dnia 08-11-2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW w obrębie miejscowości Korzkwy na działce o numerze ewidencyjnym 122/2 obręb Korzkwy wraz z budową stacji transformatorowej, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej 15 kV oraz drogi dojazdowej prowadzącej do elektrowni wiatrowej i placu manewrowego przy elektrowni wiatrowej.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.22.9.2012.MCh z dnia 03.12.2012

Obwieszczenie GK.6220.22.9.2012.MCh z dnia 03.12.2012 o dopuszczeniu Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia  polegającego na budowie dwudziestu czterech elektrowni wiatrowych pn. „Zespół Elektrowni Wiatrowych Pleszew” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Pacanowice, Prokopów, Zawidowice, Brzezie, Nowa Wieś, Sowina, Bógwidze, Kuczków, Borucin, Chorzew, gmina Pleszew wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.22.10.2012.MCh z dnia 17-12-2012 r

Zawiadomienie GK.6220.22.10.2012.MCh z dnia 17-12-2012 r przed umorzeniem na wniosek firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin postępowania wszczętego w dniu 17.09.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW”

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.49.6.2012/2013MCh z dnia 30-01-2013

Zawiadomienie GK.6220.49.6.2012/2013MCh z dnia 30-01-2013 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK 6220.49.5.2012/2013.MCh dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Mickiewicza w Kowalewie”.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.22.12.2012/2013.MCh z dnia 30-01-2013

Zawiadomienie GK.6220.22.12.2012/2013MCh z dnia 30-01-2013 w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie wszczęte w dniu 17.09.2012 r. z wniosku firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Pacanowice, Prokopów, Zawidowice, Brzezie, Chorzew, Nowa wieś, Sowina, Bógwidze, Kuczków, Borucin, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.6.3.2013.MCh z dnia 13.03.2013

Zawiadomienie GK.6220.6.3.2013.MCh z dnia 13.03.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie magazynu odpadów na terenie zakładu FAMOT - Pleszew Sp. z o.o.”

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.7.3.2013 z dnia 18.03.2013

Zawiadomienie GK.6220.7.3.2013 z dnia 18.03.2013 wo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa 64 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi oraz infrastruktura techniczną. Podział nieruchomości na działki budowlane oraz 6 działek pod wewnętrzne drogi dojazdowe” na terenie działek 25/11, 25/12, 25/13 oraz 25/14 ark. mapy 12, obręb Korzkwy.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie GK.6220.5.4.2013.ab z dnia 25.03.2013 r.

Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:  „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Pacanowice, Prokopów, Zawidowice, Brzezie gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.5.5.2013 z dnia 25.03.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Pacanowice, Prokopów, Zawidowice, Brzezie gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.7.5.2013 z dnia 11.04.2013

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko "Budowa 64 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi oraz infrastruktura techniczną. Podział nieruchomości na działki budowlane oraz 6 działek pod wewnętrzne drogi dojazdowe" na terenie działek 25/11, 25/12, 25/13 oraz 25/14 ark. mapy 12, obręb Korzkwy.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.5.3.2013.MCh z dnia 27.02.2013

Zawiadomienie GK.6220.5.3.2013.MCh z dnia 27.02.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Pacanowice, Prokopów, Zawidowice, Brzezie gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.8.5.2013.MCh z dnia 09-042013r.

Zawiadomienie GK.6220.8.5.2013.MCh z dnia 09-042013r. o wydaniu postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Przedsięwzięcia pn "Zbiórka odpadów selektywnie zebranych tzw Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie PK Sp z O.O. w Pleszewie

pobierz - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.9.3.2013 z dnia 15.04.2013

Obwieszczenie GK.6220.9.3.2013 z dnia 15.04.2013 w sprawie wszczęcia postępowania oraz wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miescowości Suchorzew na działce nr 6/2, ark. mapy 11.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.6.5.2013.MCh z dnia 18-04-2013r.

Zawiadomienie GK.6220.6.5.2013.MCh z dnia 18-04-2013r. o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa magazynu odpadów na terenie zakładu FAMOT - Pleszew Sp. z o.o."

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.12.2013.MCh z dnia 05.06.2013

Zawiadomienie GK.6220.12.2013.MCh z dnia 05.06.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6131.122.2013.MCh z dnia 27.06.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew zgodnie z załączonym do wniosku planem wyrębu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4334P.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.11.4.2013.MCh z dnia 01.07.2013

Zawiadomienie GK.6220.11.4.2013.MCh z dnia 01.07.2013 o wydaniu postanowienia GK.6220.11.3.2013.MCh, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.12.4.2013.MCh z dnia 13-08-2013

Zawiadomienie GK.6220.12.4.2013.MCh z dnia 13-08-2013 - o wydaniu postanowienia w któym nie stwierdzno potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla planowanego przedsiewzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w północna zachodniej częsci miasta"

Pobierz teskt zawiadomienia - format pdf  

Zawiadomienie GK.6220.23.2013.MCh z dnia 11-09-2013

Zawiadomienie GK.6220.23.2013.MCh z dnia 11-09-2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,6 MW w obrębie miejscowości Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.26.2013.MCh z dnia 01.10.2013

Zawiadomienie GK.6220.26.2013.MCh z dnia 01.10.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,8 MW wraz z urządzseniami i infrastrukturą do przesyłania mocy elektrycznej".
 

Obwieszczenie GK.6220.5.13.2014 z dnia 23.01.2014 r.

Obwieszczenie GK.6220.5.13.2014 z dnia 23.01.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o ponownym wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO po dokonanych przez Inwestora uzupełnieniach dla przedsięwzięcia pn. "ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.4.2013.MCh z dnia 10.02.2014

Zawiadomienie GK.6220.4.2013.MCh z dnia 10.02.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.2.5.2013.MCh z dnia 10.02.2014

Zawiadomienie GK.6220.2.5.2013.MCh z dnia 10.02.2014 o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekarzew i Suchorzew.
 

Zawiadomienie GK.6220.6.2014.MCh z dnia 20.03.2014

Zawiadomienie GK.6220.6.2014.MCh z dnia 20.03.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali montażu" na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.5.16.2013.2014.MCh z dnia 24.03.2014

Zawiadomienie GK.6220.5.16.2013.2014.MCh z dnia 24.03.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.4.4.2013.MCh z dnia 28.03.2014

Zawiadomienie GK.6220.4.4.2013.MCh z dnia 28.03.2014 o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach.
 

Zawiadomienie GK.6220.23.6.2013.2014MCh z dnia 01.04.2014

Zawiadomienie GK.6220.23.6.2013.2014.MCh z dnia 01.04.2014 o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,6 MW w obrębie miejscowości Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.9.2014MCh z dnia 08.04.2014

Zawiadomienie GK.6220.9.2014.MCh z dnia 08.04.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi wewnętrznej z portiernią" na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW” i określeniu warunków realizacji tej inwestycji.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.05.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.05.2014 r. o wydaniu decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,6 MW w obrębie miejscowości Kowalew na działce o numerze ewidencyjnym 131/1 wraz z budową na tej działce: stacji transformatorowej z układem pomiarowym, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej 15 kV oraz drogi dojazdowej prowadzącej do elektrowni wiatrowej wraz z placem manewrowym przy elektrowni wiatrowej.
 

Zawiadomienie GK.6220.5.22.2013.2014 z dnia 16.05.2014

Zawiadomienie GK.6220.5.22.2013.2014.MCh z dnia 16.05.2014 o wpłynięciu odwołania od decyzji GK.6220.5.18.2013.2014.MCh z dnia 25.04.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW”.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.4.9.2013.MCh z dnia 02.10.2014

Zawiadomienie GK.6220.4.9.2013.MCh z dnia 02.10.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji GK.6220.4.5.2014 z dnia 14.04.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.4.11.2014.MCh z dnia 11.12.2014

Zawiadomienie GK.6220.4.11.2014.MCh z dnia 11.12.2014 o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.1.2015.MCh z dnia 12.01.2015

Zawiadomienie GK.6220.1.2015.MCh z dnia 12.01.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji GK.6220.2.6.2014 z dnia 13.03.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.2.2015.MCh z dnia 12.01.2015

Zawiadomienie GK.6220.2.2015.MCh z dnia 12.01.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji GK.6220.14-5.2011 z dnia 06.10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie ul. Łąkowej w Kowalewie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.03.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW i całkowitej wysokości nie przekraczającej 135 m na działkach o nr ewidencyjnych 10 i 11 położonych w obrębie Sowina, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie" w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w wydziale Gospodarki Komunalnej, pok. 111.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.18.1.2015.MCh Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2015 r. o wszczęciu postępowania oraz wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu o początkowej obsadzie 3287,2 DJP z zapleczem w m. Bronów – dz. nr 6 i 7 ark. mapy 1” w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pok. 111.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz raport - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.17.4.2015.MCh

Zawiadomienie GK.6220.17.4.2015.MCh z dnia 14 września 2015 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania zmiany decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn „Przebudowie ulicy Taczanowskiego w Zielonej Łące”.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6220.16.9.2014.2015.MCh z dnia 20.10.2015

Zawiadomienie GK.6220.16.9.2014.2015.MCh z dnia 20.10.2015 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś”.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.18.5.2015.MCh z dnia 07.01.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu o początkowej obsadzie 3287,2 DJP z zapleczem w m. Bronów - dz. nr 6 i 7, ark. mapy 1".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.26.4.2015.MCh

Zawiadomienie GK.6220.26.4.2015.MCh o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania zmiany decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn „Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa realizowane w ramach uporządkowania Gospodarki ściekowej w aglomeracji Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.6.2016.MCh z dnia 04.02.2016

Zawiadomienie GK.6220.6.2016.MCh z dnia 04.02.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodniej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.16.11.2014.2015.MCh z dnia 02.03.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że w dniu 21.03.2016r. o godz. 17.00 w sali „Stajnia Baranówek” odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania prowadzonego na wniosek P.W. Sortex, Gniazdów 26, 63-460 Nowe Skalmierzyc.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.9.4.2015.MCh z dnia 31.03.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej, Malinowej, Zbożowej w Zielonej Łące.
 

Zawiadomienie GK. 6220.16.13.2014.2015.MCh z dnia 04.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś”.
 

Zawiadomienie GK.6220.6.5.2015.MCh z dnia 28.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Przebudowa i rozbudowa drogi wraz niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodniej w Pleszewie”.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK 6220.16.16.2014.2015.MCh z dnia 06.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 06.05.2016 r. została wydana decyzja Znak GK 6220.16.15.2014.2015.MCh w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK. 6220.6.7.2016.MCh z dnia 16.05.2016

Zawiadomienie GK. 6220.6.7.2016.MCh z dnia 16.05.2016 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodniej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pobierz dokument - format pdf

Terminarz spotkań konsultacyjnych - format pdf

Zawiadomienie SKO-4220A/29/16 z dnia 4 lipca 2016

Zawiadomienie SKO-4220A/29/16 z dnia 4 lipca 2016 o rozprawie dot. odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miescowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.20.2016.RŁ z dnia 12.07.2016

Zawiadomienie GK.6220.20.2016.RŁ z dnia 12.07.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch obiektów magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu dla potrzeb zakładu Famot Pleszew Sp. z o.o .”, na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.
 

Zawiadomienie GK.6220.18.4.2016 z dnia 25.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie gm. Pleszew” stosownie do wszczętego z wniosku Miasta i Gminy Pleszew w imieniu którego działa pełnomocnik p. Tomasz Sampir, Zakład Projektowo-Usługowy PROBUD, Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 

Zawiadomienie GK.6220.18.6.2016.MCh z dnia 28 listopada 2016 r.

Zawiadomienie GK.6220.18.6.2016.MCh z dnia 28 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji GK.6220.18.5.2016.MCh z dnia 09.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie gm. Pleszew”.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.34.2016.MCh z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie GK.6220.34.2016.MCh z dnia 7 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej – hartowni” na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.35.2016.MCh z dnia 29-12-2016 r.

Zawiadomienie GK.6220.35.2016.MCh z dnia 29-12-2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej”

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.1.2017.MCh z dnia 13 stycznia 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.1.2017.MCh Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa kolektorów zrzutowych kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Pleszewa – realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew ”.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.35.4.2016.MCh z dnia 20 stycznia 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.35.6.2016.MCh z dnia 6 lutego 2017 r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i GMiny Pleszew w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa hali przemysłowej montażu wraz z wiatami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew”.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.6.7.2016.MCh z dnia 6 lutego 2017 r.

Zawiadomienie Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej”.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.34.5.2016.MCh z dnia 8 lutego 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.34.5.2016.MCh z dnia 8 lutego 2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa hali produkcyjnej – hartowni” na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.
 

ZAWIADOMIENIE GK 6220.34.7.2016.MCh z dnia 23.02.2017 r.

Zawiadomienie GK 6220.34.7.2016.MCh z dnia 23.02.2017 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa hali produkcyjnej – hartowni” na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie z dnia 06.04.2017

Obwieszczenie z dnia 06.04.2017 o wydanym postanowieniu GK.6220.30.6.2016.MCh z dnia 06.04.2017 r. o podjęciu zawieszonego postanowieniem GK.6220.30.5.2016.MCh z dnia 11.01.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew – realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”.
 

Obwieszczenie GK.6220.5.2017.MCh z dnia 15.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. ?Budowa placu magazynowego przeznaczonego na skup złomu, metali kolorowych i kasację pojazdów oraz budowie budynku stacji demontażu na działce nr 18/2, ark. 23, obręb Kowalew?.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.6.2017.MCh z dnia 16.05.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Zmiana sposobu użytkowania magazynu wyrobów gotowych na halę produkcyjno-magazynową z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zakładu FAMOT PLESZEW na działce nr Ew. 2452/6, obręb Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.7.2017.MCh z dnia 31.05.2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.7.2017.MCh z dnia 31.05.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu przez rzekę Ner w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Brzezie".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.6.2017.MCh z dnia 2 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.6.2017.MCh z dnia 2 czerwca 2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Zmiana sposobu użytkowania magazynu wyrobów gotowych na halę produkcyjno-magazynową z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zakładu FAMOT PLESZEW na działce nr ew. 2452/6, obręb Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.30.13.2016.MCh z dnia 08.06.2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.30.13.2016.MCh z dnia 08.06.2017 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 19.06.2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 19.06.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329 P Pleszew- Kowalew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.7.2017.MCh z dnia 21.07.2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.7.2017.MCh z dnia 21.07.2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko "Przebudowa mostu przez rzekę Ner w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Brzezie".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 21.07.2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 21.07.2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329 P Pleszew- Kowalew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.7.2017.MCh z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.7.2017.MCh z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia środowisko "Przebudowa mostu przez rzekę Ner w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Brzezie".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.8.2017.MCh z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia środowisko pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329 P Pleszew - Kowalew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.11.2017.MCh z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.11.2017.MCh z dnia 30 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią biurową oraz łącznikiem z istniejącą halą szlifierni i budową dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zakładu FAMOT Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.05.2017.MCh z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zawiadomienie GK.6220.05.2017.MCh z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa placu magazynowego przeznaczonego na skup złomu, metali kolorowych i kasację pojazdów oraz budowie budynku stacji demontażu" na działce nr 18/2, ark. 23, obręb Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.11.2017.MCh z dnia 6 października 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.11.2017.MCh z dnia 6 października 2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią biurową oraz łącznikiem z istniejącą halą szlifierni i budową dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zakładu FAMOT Pleszew na działce nr ew. 2452/6, obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat - wejście w życie uchwał antysmogowych

Pobierz komunikat - format pdf

UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/942/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/943/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Poradnik antysmogowy - format pdf

Fiszka o zdrowiu - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.17.2018.MCh.6 z dnia 3 września 2018

Zawiadamia się, że w dniu 03.09.2018 r. wydano postanowienie GK.6220.17.2018.MCh.5 w którym nie stwierdzono, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa hali namiotowej zakładu Famot Pleszew" na działce 2452/6, AM-39, obręb Pleszew stosownie do wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku FAMOT - Pleszew Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.17.2018.MCh.8 z dnia 18 września 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 18.09.2018 r. została wydana decyzja Znak GK 6220.17.2018.MCh.7 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa hali namiotowej zakładu FAMOT-Pleszew" na działce 2452/6, AM-39, obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.1.2019.MCh.1 z dnia 22 stycznia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że na wniosek FAMOT - Pleszew Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik p. Jacek Rauhut, ul. Bojanowskiego 2, 63-300 Pleszew zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Rozbudowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z wiatą oraz wiaty magazynowania odlewów żeliwnych" na działkach nr 2452/2, 2452/6, AM-39, obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.1.2019.MCh.6 z dnia 12 lutego 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że w dniu 11.02.2019 r. wydano postanowienie GK.6220.1.2019.MCh.5, w którym nie stwierdzono, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Rozbudowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z wiatą oraz wiaty magazynowania odlewów żeliwnych" na działkach nr 2452/2, 2452/6, AM-39, obręb Pleszew, stosownie do wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku FAMOT - Pleszew Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Jacek Rauhut.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.1.2019.MCh.8 z dnia 25 stycznia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 25.02.2019 r. została wydana decyzja Znak GK 6220.1.2019.MCh.7 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa hali magazynowo produkcyjnej wraz z wiatą oraz wiaty do magazynowania odlewów żeliwnych" na działkach 2452/2 i 2452/6, AM-39, obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2019.MCh z dnia 21.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku oraz rozbudowa fermy drobiu" na działkach nr ew. 219/40, 219/49, obręb Grodzisko, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2019.AP z dnia 15.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że na wniosek  FAMOT - Pleszew Sp. z o.o.,ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik p. Jacek Rauhut,ul. Bojanowskiego 2, 63-300 Pleszew zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Budowa hali montażu oraz modernizacja istniejącej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działkach nr. 2452/6, obręb 0001 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 16.05.2019

Na podstawie uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew (UCHWAŁA NR XIX/231/2016) informuję o udzieleniu dotacji w roku 2019 z budżetu Miasta i Gminy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2019.AP z dnia 28.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że w dniu 28.05.2019r. wydano postanowienie OS.6220.1.2.2019.AP w którym nie stwierdzono, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa hali montażu oraz przebudowa z rozbudową istniejącego budynku kotłowni technologiczno-produkcyjnej wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce 2452/6, AM-39, obręb Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2019.AP z dnia 13.06.2019

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2019.AP z dnia 13.06.2019. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.2081 t.j.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 13.06.2019r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.2.2019.AP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa hali montażu oraz przebudowa z rozbudową istniejącego budynku kotłowni technologiczno" produkcyjnej wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną - na działce 2452/6, AM-39, obręb Pleszew,

Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie z dnia 14.06.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.11.2018.MCh.12 z dnia 26.05.2019

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096.t.j.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Zmianie sposobu użytkowania budynku cieplarni na budynek inwentarski wraz z przebudową oraz budowie fundamentu pod silos" na działce 45, AM 21, obręb 0017 Pacanowice  stosownie do wszczętego postępowania w sprawie z wniosku p. Marka Oosucha, zam. Pacanowice 37, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Bartosz Jeszke, zawiadamia się o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Plac Kościelny 1,  63-300 Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 2

Jednocześnie informuję, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.1.2019.MCh z dnia 26.05.2019

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096.t.j.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn "Zmiana sposobu użytkowania części budynku oraz rozbudowa fermy drobiu" na działce 219/40, 219/49, obręb Grodzisko  stosownie do wszczętego postępowania w sprawie z wniosku p. Miichała Jamrozika, zam. Grodzisko, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Bartosz Jeszke, zawiadamia się o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew,  ul. Plac Kościelny 1,  63-300 Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 2

Jednocześnie informuję, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.1.2019.MCh z dnia 18.07.2019

Zawiadomienie OS.6220.1.1.2019.MCh z dnia 18.07.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Zmianie sposobu użytkowania części budynku oraz rozbudowa fermy drobiu" na działce nr 219/40, 219/49, obręb 0007 Grodzisko.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.11.2018.MCh13 z dnia 19.07.2019

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 19.07.2019r. została wydana decyzja Znak 6220.11.2018.MCh13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn  "Zmianie sposobu użytkowania budynku cieplarni na budynek inwentarski wraz z przebudową fundamentu pod silos", na działce 45, AM 21, obręb 0017 Pacanowice.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2019.AP3 z dnia 22.07.2019

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2019.AP3 z dnia 22.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy Drobiu Michalak" na działkach nr ew. 6/2, 7, 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.5.2019.MCh z dnia 01.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Montaż nowych urządzeń w istniejącej hali obróbki cieplnej, centralnego systemu filtracji chłodziwa i odciągu wiórów oraz zadaszenia drogi pomiędzy halą obróbki cieplnej i centrum logistyki dla potrzeb zakładu Famot - Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Informacje dotyczące programu "Czyste powietrze"

Informacje dotyczące programu "Czyste powietrze"

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz załącznik - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.5.2019.MCh z dnia 02.10.2019

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 ze zm), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Montaż nowych urządzeń w istniejącej hali obróbki cieplnej, centralnego systemu filtracji chłodziwa i odciągu wiórów oraz zadaszenie drogi pomiędzy halą obróbki cieplnej i centrum logistyki dla potrzeb zakładu Famot-Pleszew" na działce nr 2452/2, obręb 0001 Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.5.2019.MCh z dnia 22.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 22.10.2019r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.5.2019.MCh w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Montaż nowych urządzeń w istniejącej hali obróbki cieplnej, centralnego systemu filtracji chłodziwa i odciągu wiórów oraz zadaszenia drogi pomiędzy halą obróbki cieplnej i budynkiem biurowo socjalnym dla potrzeb zakładu Famot- Pleszew" na działce, obręb 0001 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2019 z dnia 02.12.2019

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 ze zm), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa Fermy drobiu Michalak" w miejscowości Baranówek na działce nr 6/2, 7, 8, obręb Nowa Wieś, stosownie do wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał, Jolanta Michalak, Lubomierz 3, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie OS.6220.1.4.2019 z dnia 16.12.2019

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu Michalak" na działce ew. nr 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś nie zostanie załatwiona w terminach przewidzianych w art. 35 Kpa.
Powyższe związane jest z podaniem Wnioskodawców z dnia 13.12.2019r. o przedłużenie terminu wydania decyzji do dnia 31.01.2020r. z powodu zmian w dokumentacji przedsięwzięcia dotyczącej rozmieszczenia poszczególnych obiektów na działkach 6/2,7 oraz 8. Podane zmiany mogą mieć wpływ na charakter wydawanej decyzji.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 31.03.2020r.
Stronom stosownie do art. 36 i 37 kpa przysługuje możliwość wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Kaliszu ponaglenia na bezczynność bądź przewlekłość prowadzonego postępowania.

Pobierz dokument - format pdf