Ogłoszenia, decyzje 2022

Obwieszczenie SKO - 4220A/38/21 z dnia 17 stycznia 2022r.

Obwieszczenie SKO - 4220A/38/21 z dnia 17 stycznia 2022r. o wydaniu decyzji, utrzymującej w mocy w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2021r znak OS.6220.1.4.2020AJ54 w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2,7/8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2021.KP6 z dnia 14.01.2022 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53, obręb Pacanowice"

Pobierz plik - format pdf