Ogłoszenia, decyzje 2023

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2021.KN15 z dnia 24.01.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.4.2021.KN15 dla decyzji OS.6220.1.4.2021.AJ14 z dnia 17.09.2022 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 16.01.2023 r.

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 16.01.2023 r. o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w obrębach 0001 i 0004 gmina Kotlin, powiat jarociński oraz w obrębie 0023 gmin Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie"       

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument załacznika- format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN1 z dnia 17.01.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN1 z dnia 17.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Janków" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 96/1, 96/2, 95/1, 94 i 93 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.KN5 z dnia 13.01.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.KN3 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko  dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 100 MW".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.14.2022.KN4 z dnia 09.01.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 44, 45/2 obręb Piekarzew, gm. Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN1 z dnia 04.01.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka -  Brzezie)".

Pobierz dokument - format pdf